Atos RTV

2 september 2018
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - Vorming & Toerusting, een samenwerkingsverband van een zestal kerken in Zwijndrecht ,organiseert in samenwerking met Ds. Eric Matser en Ds. Ton Verbeek
een gespreksgroep met als onderwerp “ De terugkeer van de verloren zoon” Over Rembrandt, Nouwen en jezelf.
Het zien van Rembrandt's 'De terugkeer van de verloren zoon' was voor Henri Nouwen een begin van een lang geestelijk avontuur. Het bracht hem tot nieuw inzicht voor zijn leven en gaf hem nieuwe kracht. In zijn boek 'Eindelijk thuis' vertelt hij hierover. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid en levenservaring schetst Henri Nouwen de achtergronden en gevoelens van de vader en zijn twee zonen. Hij nodigt ons uit om via Rembrandt's meesterwerk en deze bekende gelijkenis uit het Lucas evangelie, opnieuw naar je eigen leven te kijken.

Tijdens drie bijeenkomsten wordt ingegaan op de rol en de positie van de jongste zoon, de oudste en de vader.

Het van te voren lezen van het boek (Henry Nouwen: 'Eindelijk thuis') met kleurenafbeelding van Rembrandt's schilderij beveelt de organisatie van harte bij u aan. Het is echter niet noodzakelijk. Iedereen is van harte welkom op deze middagen.
De middagen worden gehouden in de: Lindtse kerk, Develweg 28 op woensdag 5 september, 3 oktober en 7 november. Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week