Atos RTV

27 juni 2018
0 reactie(s)

DRECHTSTEDEN - Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 300 miljoen euro uit voor de aanpak van een groot knelpunt op de A15. Het gaat om het traject
tussen Papendrecht en Gorinchem waar dagelijks files staan die zonder ingrijpen nog langer gaan worden. De regio (provincie Zuid-Holland en Drechtsteden) draagt 30 miljoen euro bij aan het nieuwe project.

Hans Tanis, portefeuillehouder Bereikbaarheid van de Drechtsteden is trots op wat er nu bereikt is. "Het is dankzij de samenwerking met de Provincie en Rijkswaterstaat en
door de stevige lobby van de werkgevers uit onze regio, TLN en het Havenbedrijf
Rotterdam, dat we hier vandaag met de minister de start hebben mogen geven voor
de aanpak van het grootste knelpunt in onze regio.Maar ook dankzij Barbara Visser
die eind 2016 de duurste file van Nederland met een motie onder de aandacht bracht
van de Tweede Kamer. Met deze grootschalige aanpak gaan we er voor zorgen dat de
doorstroming op de A15 verbeterd en daarmee de bereikbaarheid van de
Drechtsteden."

Maatregelen voordat grootschalige aanpak start

Naar verwachting gaat in 2025 de schop in de grond, dat duurt dus nog even. Tot die
tijd wordt de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht al verbreed. Daarnaast zijn door
de bedrijven Dynniq, IV Groep, MAAT en Boskalis in samenwerking met de provincie
en de Drechtsteden aanbevelingen aan het ministerie gedaan om de doorstroming en
veiligheid ook op de korte termijn verder te verbeteren, zoals het aanpassen van de
belijning, het verleggen van de vangrails, het verbeteren van spitsstroken, stand-by
staan van bergers en verbeterde reisinformatie. Rijkswaterstaat bekijkt welke
maatregelen daarvan al ingezet kunnen worden bij de komende onderhoudsopgave
aan bruggen, wegen en tunnels.

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week