Atos RTV

11 april 2018
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht gaat de Koninginneweg herinrichten tussen de rotonde Burgemeester Jansenlaan en de Stationsweg. Deze herinrichting is volgens de gemeente nodig om de doorstroming van het openbaar vervoer op dit gedeelte te verbeteren en de openbare ruimte beter in te richten. Wat gaat er gebeuren? Op een deel van de Koninginneweg, tussen de eerder genoemde rotonde en de Frans Halsstraat, wordt een verlengde bushalte aangelegd. Daarnaast krijgt de bus voorrang bij de verkeerslichten op het kruispunt van de Stationsweg en de Koninginneweg. Ook wordt de Jan Steenstraat afgesloten van de Koninginneweg, zodat er bij de verkeerslichten een betere doorstroming is.

Tijdens een inloopavond, in het gemeentehuis op 18 april van 16.00 uur tot 18.00 uur, informeert de gemeente de omgeving over de plannen. Daarna wordt het ontwerp aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Er zal dan ook een besluit worden genomen over de nieuwe hogere grenswaarden van geluidshinder voor een aantal woningen. Tegen deze besluiten kunnen de inwoners nog beroep aantekenen. Na de besluitvorming wordt de herinrichting van de Koninginneweg aanbesteed en kan de uitvoering eind 2018 of begin 2019 beginnen.

Op de website zwijndrecht.nl/koninginneweg kan men meer informatie vinden over de afsluiting en de herinrichting van de Koninginneweg.

Bron gemeente Zwijndrecht

Regionieuws deze week

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week