Atos RTV

5 april 2018
0 reactie(s)

DRECHTSTEDEN – De regio Drechtsteden wil gaan groeien met 25.000 woningen. Daarvoor wil men vooral dat er kwalitatief en duurzaam gebouwd wordt. Om te zorgen dat dit ook echt gebeurt wil het Drechtstedenbestuur doorgaan met het gebruik van het zogenaamde GPR instrument. Dit is een richtlijn die gebruikt wordt om nieuwbouwplannen te toetsen op kwaliteitspunten als energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. In september 2011 ondertekenden hiervoor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en adviesraden het convenant ‘Kwaliteit Nieuwbouw Drechtsteden’. Nieuwbouwplannen moeten daarvoor op de genoemde punten een bepaalde minimale score behalen. Gebleken is dat GPR een goed middel is om duurzaam bouwen meetbaar en bespreekbaar te maken. Daarnaast is de levensloop bestendigheid en de toegankelijkheid een belangrijk onderwerp als het gaat om het langer zelfstandig thuis wonen van bewoners.

Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder Wonen: “Om als regio door te groeien naar een gebied met meer dan 300.000 inwoners – waarmee we 'de vijfde stad van Nederland' zijn – zetten we onverminderd in op goed wonen, werken en bereikbaarheid. Onze stevige ambities op wonen en duurzaamheid maken het logisch dat we doorgaan met GPR. Wij willen meer woningen in ons gebied, waarbij kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Dit instrument draagt eraan bij dat dat ook gebeurt”. Ook Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid, juicht het gebruik van GPR van harte toe: “Eén van onze belangrijkst opgaven is een energie-neutraal gebouwde omgeving. Daarin is het een mooi instrument om gebouwen zo duurzaam mogelijk te realiseren”.

Op basis van GPR kunnen gemeenten met (project)ontwikkelaars en woningcorporaties beter met elkaar in gesprek over het zo optimaal mogelijk ontwerpen van gebouwen. De GPR wordt gebruikt bij nieuwbouwwoningen, kantoor- en schoolgebouwen en het ombouwen van kantoorgebouwen naar woningen. Vanaf dit jaar kan het instrument ook gebruikt worden voor bestaand vastgoed en maakt het inzichtelijk hoe een gebouw zo energieneutraal mogelijk ingericht kan worden

Regionieuws deze week

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week