Atos RTV

5 maart 2018
0 reactie(s)

ATOS RTV – Afgelopen zaterdag was er een dubbele aflevering van het ATOS Verkiezingscafé met in het eerste uur 3 partijen uit Hendrik-Ido-Ambacht. Aan tafel zaten Bert van der Wulp van de PvdA, Hans Neijman van D66 en Marien Braber van Gemeente Belangen die, onder leiding van presentator Ronald Roël, over verschillende thema’s spraken. Zo maakt de PvdA zich zorgen over de vele scheefwoners in Ambacht. ‘We zien inwoners met hoge inkomens in goedkope huurwoningen en mensen met te weinig inkomsten in juist te dure’, aldus Bert van der Wulp. ‘Er zijn voor die mensen te weinig doorstroommogelijkheden’. D66 geeft daarbij aan dat er ook te weinig starterswoningen zijn.
Gemeente Belangen wil de bewoners vooral eerder betrekken bij de gemeenteplannen en wil daarom de herinvoering van het bewonersplatform. D66 gaf aan dat, door een aanpassing in het landelijk programma, dit plan waarschijnlijk ook op hun steun zou mogen rekenen.
Uiteraard werd er ook gesproken over het nieuwe binnenzwembad. Voor de bouw ervan is, volgens Marien Braber, genoeg geld beschikbaar mede dankzij het CAI-fonds. Volgens de PvdA zou het bad er, zonder dat fonds, inderdaad anders uitgezien hebben. ‘Maar we geven daarmee ook iets terug van het gemeenschapsgeld’, aldus Bert van der Wulp. Positief is, volgens alle aanwezige partijen, dat het nieuwe bad veel bezoekers uit de regio kan verwachten.

Wat betreft De Schoof vindt D66 de draai die de SGP/CU maakt, over de vorig jaar gestaakte uitbreidingsplannen voor dit winkelcentrum, wat merkwaardig. Volgens Hans Neijman steunde die partij juist de eerdere uitbreiding maar komt men daar op de verkiezingsposters enigszins van terug. Volgens de PvdA is het begrijpelijk dat de plannen niet zijn doorgegaan maar vond men in de Gemeenteraad destijds unaniem dat De Schoof versterkt moest worden. Volgens Gemeente Belangen is het vreemd om uit te gaan breiden zolang er leegstand is.

Voor wat betreft het openbaar vervoer, zegt Bert van der Wulp van de PvdA, dat de gemeente zich te veel de les laat lezen door de provincie. Het gaat volgens hem immers over het vervoer van onze inwoners . Bovendien zou men hiervoor ook eigen initiatieven kunnen inzetten. Volgens D66 zou de nieuwe streekvervoerder Qbuzz op het Waterbusplein een bushalte moeten plaatsen en, volgens Gemeente Belangen, geldt dat ook bij winkelcentrum De Schoof.

De uitzending van dit ATOS Verkiezings Café (zaterdag 3 maart 12;00-13:00) is terug te horen via GEMIST op deze website.

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week