Atos RTV

20 september 2017
0 reactie(s)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De begroting van 2018 is de laatste begroting van dit college. De focus ligt bij deze begroting daarom vooral op het afronden van acties en voornemens uit het coalitieakkoord 'voor elkaar in Ambacht'. Samen met inwoners en partners worden de ambities uit dit programma waargemaakt Voor het komende jaar betekent dit onder andere het volgende: De gemente verlaagt de OZB met 2%, Er wordt gestart met de bouw van het nieuwe binneenzwembad, er is meer bedrijvigheid op de Ambachtsezoom, Antoniapolder en aan het Waterbusplein en de gemeente zet een stap verder in het Sociaal Domein. Na de verkiezingen in maart 2018 bepalen de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college de nieuwe ambities voor Hendrik-Ido-Ambacht.

Vooruit kijken naar de volgende collegeperiode
Burgemeester Heijkoop: 'Het grootste deel van deze meerjarenbegroting valt in de nieuwe bestuursperiode. We zijn daarom terughoudend met het in gang zetten van nieuwe plannen die over onze collegeperiode heen gaan. Wat blijft, is de voortdurende zorg voor goed wonen, bijvoorbeeld door onze groenvoorziening en handhaving van de openbare orde op peil te houden. Uiteraard wordt het komende jaar ook gewoon hard verder gewerkt aan de projecten waar we al een aantal jaar aan werken'. Toch kijkt de burgemeester ook vooruit. 'Wat we zien, is dat het publieke domein verandert. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheid krijgen een andere rol. Deze verandering is al ingezet in het Sociale Domein. Met de Omgevingswet gebeurt dit ook in de ruimtelijke kolom. Wat van groot belang blijft, is een goede samenwerking tussen al deze partijen. Samenwerken, het kernwoord van ons coalitieprogramma, blijkt alleen maar in belang en betekenis toe te nemen. Ook de komende jaren.'

Regionieuws deze week

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week