Atos RTV

12 september 2017
0 reactie(s)

HENDRIK-IDO-AMBACHT -De gemeente wil aantrekkelijke en leefbare woonwijken met een groen karakter. Wat is de hoofdboomstructuur? Welke bomen verdienen bescherming? Over bomenkap, overlast van bomen en herplant is regelmatig discussie met omwonenden en natuurorganisaties. Door heldere standpunten over deze onderwerpen in te nemen, wil de gemeente duidelijk maken hoe zij het ruime en groene karakter van de wijken gaat behouden.
In commissie RZ van 19 september geeft de Bomenwacht Nederland een presentatie over het proces en de opbouw van het beleidsplan bomen.

Regionieuws deze week

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week