Atos RTV

28 augustus 2017
0 reactie(s)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Winkelcentrum De Schoof houdt de gemoederen de afgelopen maanden behoorlijk bezig. Plannen van ontwikkelaar Ten Brinke om het hoofdwinkelcentrum uit te breiden leidden tot een stroom van vooral negatieve reacties. Zo veel, dat de gemeente heeft geconstateerd dat er geen maatschappelijk draagvlak meer is voor dit plan om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. De gemeente stopt daarom met de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van De Schoof en besluit ook om de knip in de Graaf Willemlaan niet uit te voeren.

Al vanaf 2008 spreekt de gemeente over het 'upgraden' van winkelcentrum De Schoof. De gemeenteraad nam hierover verschillende besluiten. Bijvoorbeeld over de structuurvisie, met de ruimtelijke plannen voor de komende 10 jaar, en over de detailhandelsstructuurvisie met daarin de nieuwe plannen voor het winkelcentrum. Dit werd gedaan in overleg met de bewoners en winkeliers. Projectontwikkelaar Ten Brinke maakte op basis hiervan een plan om het winkelcentrum met 5.500m2 uit te breiden en dit grotendeels in te vullen door bestaande winkels uit de gemeente te verplaatsen. Een adviescommissie van de provincie gaf in mei dit jaar nog een positief advies over de haalbaarheid van dit plan. Om het uit te kunnen voeren was wel een nieuw bestemmingsplan nodig omdat een gedeelte aan de westzijde van de Graaf Willemlaan een winkelbestemming zou krijgen. De gemeente startte daarop een bestemmingsplanprocedure waarbij het ontwerp tot 12 juli ter inzage lag en alle inwoners, winkeliers en belanghebbenden hun reacties konden geven. In totaal kwamen er 776 reacties binnen waarvan ruim 600 identieke. Deze richten zich voornamelijk tegen het nut en noodzaak van het bijbouwen van 5.500 m2 winkelruimte en tegen de 'knip' in de Graaf Willemlaan. De gemeente zegt wel verast te zijn door deze reacties omdat toen de detailhandelsstructuurvisie werd vastgesteld de winkeliers zich nog niet negatief geuit hadden en er slechts 4 bewoners met kritiek waren.

Regionieuws deze week

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week