Atos RTV

12 augustus 2017
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - Het terrein van de voormalige school Lindestein aan de Buizerdstraat in Zwijndrecht krijgt een nieuwe bestemming. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om deze plek te verkopen ten behoeve van woningbouw.
Het schoolgebouw is al een aantal jaren niet meer in gebruik voor onderwijs en wordt beheerd door een vastgoedbeschermer. Nu de woningmarkt aantrekt, ziet de gemeente vooral mogelijkheden voor woningbouw, eventueel met een zorgonderdeel. Het college zet in op grondgebonden woningen in het middel dure segment met een huur tussen € 711,-

Wethouder Aaike Kamsteeg (Ruimtelijke Ontwikkeling): 'Er is in ieder geval tot 2030 behoefte aan extra woningen. Nieuwbouw is nodig om iedereen in onze gemeente te kunnen huisvesten.'

bold('Marktpartijen uitnodigen')

De gemeente gaat nu de verkoopvoorwaarden en de spelregels voor de verdere procedure gedetailleerder uitwerken. Ook stelt zij randvoorwaarden op voor de ruimtelijke ontwikkeling. Daarna nodigt de gemeente marktpartijen uit om plannen in te dienen. Elk plan wordt getoetst aan de vastgestelde randvoorwaarden. De locatie wordt gegund aan de marktpartij die een plan indient, dat het best past binnen de opgestelde kaders en spelregels. Op dat moment zullen omwonenden en geïnteresseerden tijdens een informatieavond bijgepraat worden over de ontwikkelingen aan de Buizerdstraat 8.

Regionieuws deze week

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week