Atos RTV

25 juli 2017
0 reactie(s)

HENDRIK-IDO-AMBACHT -Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben besloten om nabij Gerard Alewijnsstraat 18 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen,Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.De op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende een periode van 6 weken ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 in Hendrik-Ido-Ambacht

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week